Privatlivspolitik

Din databeskyttelse er meget vigtig for os.

Vi tager alle forholdsregler for at sikre, at dine oplysninger er sikre. Når du henvender dig til og via hjemmesiden eller foretager et køb hos os, anvender vi markedets bedste SSL-kryptering, så alle dine oplysninger krypteres før de sendes til os. Dette sikrer, at ingen andre kan få adgang til dem.

1.0 Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her kan indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Se endvidere punkt 3.0

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.

2.0 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Personoplysninger gemmes så længe der er en relation og et formål med at gemme data. Er dette formål ikke længere opfyIdt, vil persondata gennemgås og slettes efter maksimum 6 måneder. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

3.0 Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Capture IT A/S behandler personoplysninger om jobsøgere, ansatte, kontaktpersoner eller brugere, som er tilknyttet Capture IT A/S. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle kunder (kundeemner), og som henvender sig til os via Capture IT’s hjemmeside eller via andre kanaler.

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores kunder. Vores erklæring i disse henseender kan findes i Capture IT’s databehandleraftale.

For generelt at styre vores kunderelationer og for at opfylde vores kundeforpligtelser, har Oxford IT brug for oplysninger om dig i din rolle som kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste/ydelse. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

a) at udføre salgs- og kontraktprocessen til kunder

b) at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester/ydelser til kunder

c) at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller kunder

d) at tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester/ydelser

e) at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester/ydelser og Capture IT’s hjemmeside

f) at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning

g) at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester/ydelser

h) at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning

i) at oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester/ydelser

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a) til i) er primært baseret på, at Capture IT A/S ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i, at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse.

4.0 Hvilke personoplysninger behandler vi?

Typen af personoplysninger, Capture IT A/S behandler om dig, kan være:

· Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

· Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver, titel, position, herunder præferencer og interesser i en faglig sammenhæng

· Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende Capture IT A/S eller vores produkter og tjenester/ydelser

· Fotos eller video optaget på vores lokaliteter

· Indhold, du har uploadet, såsom fotos og video

· Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål

· Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger

· Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.

· Clickstream-adfærd og aktivitet på Capture IT’s sider og i vores produkter og tjenester/ydelser

· E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra Capture IT A/S du åbner hvornår og hvordan

· Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Som dataansvarlig behandler Capture IT A/S ikke følsomme personoplysninger om dig.

5.0 Videregivelse af oplysninger i andre omstændigheder

Vi vil videregive de oplysninger, du giver os, i tilfælde hvor det er påkrævet af loven. Vi vil også videregive oplysninger, hvis vi finder det nødvendigt i håndhævelsen af vores handelsbetingelser, hvilket kan indebære udveksling af information med andre virksomheder eller organisationer med henblik på at afsløre og beskytte mod svindel.

6.0 Tredjeparter

Capture IT’s privatlispolitik gælder ikke for den information, som du afgiver til tredjepart på andre hjemmesider, der linker til os eller linkes til fra vores hjemmeside. De oplysninger du opgiver til tredjepart via et link er underlagt den pågældende tredjeparts privatlivspolitik.

Opdateret januar 2019